芸術 − 文学[TOP]  [検索]  [管理用


istorija
意味 歴史、物語
例文 Tai yra istorija, kuri neturi nei pradžios, nei pabaigos.
和訳 これは、始まりも終わりもない物語だ。
品詞 女性名詞単数
例文2
(1) senovės naujųjų amžių istorija

(2) naujųjų amžių istorija

(3) (kieno) gyvenimo istorija

和訳2
(1) 古代史

(2) 現代史

(3) (誰かの)身の上話

更新日時 2018/01/02/18:11:12

aprašymas
意味 描写
例文 Šiuose romanuose yra daug aprašymų apie skanius valgius ir gėrimus.
和訳 この小説の中には、おいしい食べ物や飲み物の描写が沢山ある。
品詞 男性名詞単数
更新日時 2016/01/28/20:34:28

poetiškai
意味 詩的な
例文 Man patinka šis žodis, nes skamba poetiškai.
和訳 詩的な響きがあるので、わたしはこの言葉が好きだ。
品詞 形容詞中性形
例文2
Man patinka šis posakis, nes manau, kad tai yra labai poetiška ir gražu. (poetiška と gražu は tai に合わせた中性形)

和訳2
詩的で美しいと思うので、私はこの言葉が好きだ。

更新日時 2016/04/08/21:14:46

hieroglifais žodis
意味 象形文字、漢字
例文 Japonų kalbos hieroglifais žodis „medūzos" užrašoma „海月".
和訳 日本語の漢字では、 „medūzos" を「海月」と書く。
品詞 男性名詞単数
更新日時 2015/10/05/19:59:50

aprašyti
意味 (文章によって)描写する
例文 Šis romanas aprašo Angliją 1932-ais metais.
和訳 この小説は、1932年のイギリスを描いている。(=この小説の舞台は、1932年のイギリスだ。)
品詞 動詞
活用
- aprašau - aprašiau - aprašysiu

tu - aprašai - aprašei - aprašysi

jis / ji / jie / jos - aprašo - aprašė - aprašys

mes - aprašome - aprašėme - aprašysime

jūs - aprašote - aprašėte - aprašysite

更新日時 2015/04/13/18:19:30

antraštė
意味 (本や記事の)タイトル、ヘッダー
例文 antrašte ir poraštė
和訳 ヘッダーとフッター
品詞 女性名詞単数
更新日時 2015/04/12/15:33:20

pavadinimas
意味 名称(=vardas)、(本の)タイトル(=antraštė)
例文 Perskaičiau romaną, kurio originalus angliškas pavadinimas
和訳 私は、オリジナルの英語の本の題名は「〜」である小説を読んだ。
品詞 男性名詞単数
例文2
(1) kaimo pavadinimas

(2) Pirmo skyriaus pavadinimas „Sandra".

(3) Jeigu tai yra festivalio pavadinimas, tai Vokiečių bus iš didžiosios.

和訳2
(1) 村の名前

(2) 第一章の題名は「サンドラ」です。

(3) もしそれが祭りの名称である場合、Vokiečių は大文字で始まります。


更新日時 2015/11/08/16:24:50

posakis
意味 フレーズ、表現
例文 šis posakis yra labai poetiškas ir gražus.
和訳 この表現は、とても詩的で美しい。
品詞 男性名詞単数
例文2
(1) Posakis "pila kaip iš kibiro" reiškia "smalkiai lyja".

(2) Kiekviename šio kalendoriaus puslapyje parašyta po italų kalbos posakį ar informacijos/faktų apie Italiją.

和訳2
(1)「カゴから降っているかのように降る」という表現は、「大雨が降る」という意味だ。

(2) このカレンダーには、イタリア語のフレーズやイタリアの情報がページごとに書かれています。

更新日時 2018/12/16/18:15:04

straipsnis
意味 (雑誌や新聞の)記事、論説
例文 Perskaičiau keletą straipsnių internete apie stiprų/smarkų šaltį JAV rytuose.
和訳 アメリカ東部の大寒波について英語で書かれた記事を、インターネットでいくつか読みました。
品詞 男性名詞単数
例文2
Kai baigiau skaityti tuos straipsnius, pagalvojau, kad tiesiog mano mieste labai šilta.

和訳2
その記事を読み終えると、わたしの住む町はひどく暖かいと思うようになった。

更新日時 2018/01/10/19:08:10

rašytinė kalba
意味 書き言葉
例文 Tai yra "rašytinės kalbos" žodis.
和訳 この単語は「書き言葉」です。
品詞 女性名詞単数
更新日時 2012/11/04/22:23:42

leidimas
意味 
例文 Aš turiu taip pat du Haris Poteris leidimus anglų kalba ir japonų kalbomis.
和訳 私は、『ハリー・ポッター』の英語版と日本語版も持っています。
品詞 男性名詞単数
例文2
(1) Ši knyga man vis dar sunku, todėl vartoju tas dvi knygas suprasti leidimą lietuvių kalba.

(2) Kai perku knygą, parašytą lietuviškai, dažniausiai renkuosi žinomą knygą, nes noriu surasti knygos leidimus anglų kalba ir japonų kalbomis.

和訳2
(1) まだわたしにはこの本は難しいので、この2冊の本を、リトアニア語版を理解するために使っています。

(2) リトアニア語で書かれた本を買う時、わたしはよく、有名な本を選びます。というのは、英語版と日本語版も見つけたいからです。

更新日時 2018/12/21/22:58:24

perskaityti
意味 読み終える
例文 Aš jau perskaičiau visą knygą, kuria atsivežiau.
和訳 (私は)持ってきた本は、もう全部読み終えてしまった。
品詞 動詞
活用
- perskaitau - perskaičiau - perskaitysiu

tu - perskaitai - perskaitei - perskaitysi

jis / ji / jie / jos - perskaito - perskaitė - perskaitys

mes - perskaitome - perskaitėme - perskaitysime

jūs - perskaitote - perskaitėte - perskaitysite

更新日時 2011/01/05/17:27:29

įrašai
意味 記事(複数)
例文 ← Senesni įrašai
和訳 過去の記事へ(ブログなど)
 インターネット
品詞 男性名詞複数
更新日時 2010/09/03/21:48:02

skaityti
意味 読む
例文 skaityti knygą [laišką, skelbomą]
和訳 本 [手紙、広告] を読む
品詞 男性名詞
例文2
(1) Aš skaitau lietuviškai, bet kalbėti (lietuviškai) nemoku.

(2) Prašom skaityti nuo čia.

(3) Apie tą įvykį skaičiau laikraštyje.

(4) Kas jums skaito paskaitas?

和訳2
(1) 私はリトアニア語を読めるけれど、話せない。

(2) ここから読んでください。

(3) その出来事について、新聞で読んだ。

(4) 誰があなたたちに、講義を教えているのか?

活用
- skaitau - skaičiau - skaitysiu

tu - skaitai - skaitei - skaitysi

jis / ji / jie / jos - skaito - skaitė - skaitys

mes - skaitome - skaitėme - skaitysime

jūs - skaitote - skaitėte - skaitysite

更新日時 2010/07/27/17:21:39

antikvariatas
意味 古本屋、古書店
例文 Šiandien aš gavau "Brother Cadfael's Herb Garden" iš Amerikos antikvariato.
和訳 今日、"Brother Cadfael's Herb Garden" をアメリカの古書店から受け取った。
品詞 男性名詞
更新日時 2010/02/11/21:11:31

nebespausdinamais
意味 絶版になっている
例文 Šios knygos buvo nebespausdinamais.
和訳 これらの本は絶版になっている。
品詞    -    
更新日時 2010/02/02/23:15:22

knyga
意味 
例文 Man patinka ši knyga. Jos kalba turinga ir vaizdinga.
和訳 私はこの本が好きだ。彼女の言葉は豊かで、イマジネーションに満ちている。
品詞 女性名詞単数
例文2
(1) Manau, kad man reikėjo pasiimti daugiau knygų.

(2) Aš tik ką perskaičiau šią knygą.

和訳2
(1) もっと本を持ってくれば良かったなあ。

(2) 私は今この本を読んでしまったところだ。

更新日時 2015/01/03/17:58:33

esė
意味 エッセー
例文 Mane džiugina, toje esė daug rašoma apie rožes.
和訳 そのエッセーの中で、バラについてたくさん触れられているのが、(わたしには)嬉しい
品詞 女性名詞
更新日時 2009/08/31/09:55:15

turinys
意味 もくじ、内容
例文 Papasakok šios knygos turinį.
和訳 この本の内容を話しなさい。
品詞 男性名詞
例文2
Kur knygos turinys ?

和訳2
本のもくじはどこ?

更新日時 2009/07/27/22:09:30

detektyvas
意味 (小説のジャンルとしての)ミステリー、探偵物
例文 Labai megstu skaityti detektyvus.
和訳 探偵小説を読むのが大好きだ。
品詞 男性名詞
例文2
Detektyvai. Trileriai. Siaubo romanai

和訳2
探偵物、スリラー、ホラー小説(本屋のジャンル分け)

更新日時 2009/07/27/20:58:45

paslaptis
意味 秘密、謎、ミステリー
例文 "Mėlynojo traukinio" paslaptis
和訳 『青列車の秘密』(アガサ・クリスティの著作)
品詞 男性名詞単数
例文2
valstybės paslaptys

和訳2
国家機密

更新日時 2011/11/15/14:46:24

rašinys
意味 エッセー、作文
例文 Šios vasaros anglų kalbos kursų namų darbas yra perskaityti vieną romaną anglų kalba ir parašyti apie jį rašinį.
和訳 この夏の英会話教室の宿題は、英語の本を1冊読んで読書感想文を書くことだ。
品詞 男性名詞
更新日時 2009/08/31/09:52:43

epinę poema
意味 叙事詩
例文 sukurti epinę poemą
和訳 叙事詩を作る
品詞 女性名詞
更新日時 2009/07/15/21:30:52

skaitymas
意味 読書
例文 Skaitymas vonioje
和訳 お風呂での読書
品詞 男性名詞
更新日時 2009/05/19/23:56:35

nuotykis
意味 冒険
例文 Skaitau apie Hario Poterio nuotykius.
和訳 私はハリー・ポッターの冒険について読んでいる。
 小説、旅行、行動
品詞 男性名詞
更新日時 2009/04/06/13:21:43

detektyvai
意味 探偵小説
例文 Man patinka klasikiniai detektyvai.
和訳 私は古典的な探偵物が好きだ。
 文学、本
品詞 男性名詞
更新日時 2009/04/06/13:21:24

mitologija
意味 神話(集)、神話学
例文 lietuvių mitologijos
和訳 リトアニアの神話集(複)
 文学、本
品詞 女性名詞
更新日時 2009/04/06/13:22:07

TOP
shiromuku(h)DATA version 3.50